I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG * Quan sát xem ngôi nhà có mấy mặt tiếp xúc với không gian để sử dụng sơn chống thấm hay sơn màu. * Kiểm tra sơ bộ chất luợng xây dựng hoàn thiện bề mặt tường đúng kỹ thuật không? Bề mặt tường có lồi […]

Trang 1 trên 11